Latvijas iedzīvotāju noskaņojums un vērtības.

Kantar TNS 2014.– 2018. gados veikto vērtību pētījumu galvenās atziņas.