”Intervētājs/-a
Projektu vadītājs/-a

 

 

 

Kantar TNS aicina darbā projektu vadītāju uz noteiktu laiku ar iespēju pagarināt līgumu uz nenoteiktu laiku

Tu lielā informācijas klāstā un skaitļu gūzmā redzi kopsakarības? Tu gribi izprast, kāpēc cilvēki rīkojas tā, kā viņi rīkojas? Tu proti prognozēt nākotni, zinot to, ko cilvēki domā šodien? Tad Tu varētu būt profesionāls pētnieks – Kantar TNS pētījumu vadītājs.

Pievienojies Kantar TNS un gūsti jaunas atziņas!

Kantar TNS projektu vadītājs ir:

 • Zinātkārs – viņu patiesi interesē un viņš vēlas izpētīt, ko domā sabiedrība, patērētāji, mērķa grupas un citi indivīdi
 • Profesionālis – viņš zina, kā pareizi noskaidrot viedokli, un saprot, kā interpretēt iegūtos rezultātus
 • Analītiķis – viņš meklē un atrod kopsakarības kā skaitļos, tā arī viedokļos
 • Organizators – spēj efektīvi organizēt savu darbu, vienlaikus vadot projektus un koordinējot tajos iesaistītos cilvēkus, jo viņam ir skaidrs redzējums par visu pētījuma procesu
 • Valodu pārvaldītājs – latviešu valoda viņam ir ļoti labā līmenī, jo viņš zina, ka katra garumzīme un komats var nozīmīgi mainīt teksta uztveri; ar klientiem viņš spēj tekoši sarunāties arī krieviski un angliski, kā arī rakstveidā komunicēt labā angļu valodā
 • Pozitīvs cilvēks – ar smaidu spēj risināt tādas situācijas, kuras citi sauc par sarežģītām

Lai pētījumu vadītājs būtu profesionāls, viņam ir jābūt:

 • Bakalaura vai maģistra grādam, vēlams sociālajās vai dabas zinātnēs
 • Pieredzei tirgus izpētes, mārketinga, sociālo, mediju vai līdzvērtīgu pētījumu vadības jomā
 • Prasmei izveidot anketu kā kvalitatīvajiem, tā arī kvantitatīvajiem pētījumiem
 • Spējai pārbaudīt anketas tulkojuma kvalitāti latviešu, krievu un angļu valodās, kā arī loģiskai domāšanai, lai šo anketu varētu izveidot kā aptaujas programmu elektroniskā vidē
 • Zināšanām par to, kas ir SPSS un kā to pielietot
 • Ar savu redzējumu, kā labāk attēlot pētījumos iegūtos rezultātus, jo īpaši infografikas veidā
 • Precīzam datu nolasīšanā (gan no tabulām, gan no grafikiem) un interpretēšanā
 • Atziņu meklētājam apjomīgā informācijas klāstā
 • Stāstniekam, kas atrastās atziņas spēj interesantā veidā izklāstīt kolēģiem un klientiem
 • Elastīgam ikdienas darbu plānošanā
 • Patstāvīgam, neatlaidīgam un atbildīgam
 • Atvērtam jaunu zināšanu un prasmju apguvei

Ko mēs piedāvājam mūsu pētījumu vadītājam:

 • Profesionālus kolēģus, kas palīdzēs apgūt specifiskās zināšanas par Kantar TNS pakalpojumiem
 • Starptautisku skatījumu uz patērētāju attīstību visā pasaulē
 • Iespēju mācīties un pilnveidoties kā profesionālim un personībai
 • Jaunām idejām un inovācijām atvērtu darba vidi
 • Draudzīgu un atbalstošu darba kultūru
 • Elastīgu darba laiku ģimenei draudzīgā uzņēmumā
 • Spējām un prasmēm atbilstošu atalgojumu pētījumu nozares lielākā nodokļu maksātāja uzņēmumā
 • Veselības apdrošināšanu un citus lojālā darbinieka labumus

Ja jūti, ka iepriekš minētais atbilst Tev un Tu vēlētos kļūt par vienu no pētniekiem Kantar TNS kolektīvā, tad sūti pieteikumu uz: darbs@tns.lv ar norādi “Pētījumu projektu vadītājs”. Atzinīgi novērtēsim, ja CV būsi pievienojis arī radošu motivācijas vēstuli ar pamatojumu, kāpēc tieši Tevi mums izvēlēties par savu kolēģi.

Ar prieku atbildēsim uz ikviena pretendenta jautājumiem (arī tos var sūtīt uz darbs@tns.lv), taču uz pārrunām aicināsim tikai tos kandidātus, kas atbildīs sniegtajam aprakstam, prasībām un mūsu vērtējumam par to, kādam jābūt mūsu nākamajam kolēģim.

Kontakti
Kantar TNS
t 67 096 300
tns@tns.lv
Twitter: @TNSLatvia
Facebook: @TNSLatvia

Projektu vadītāja asistents/-e
Kantar TNS aicina pievienoties savam kolektīvam pētījumu projektu vadītāja asistentu
uz noteiktu laiku ar iespēju pagarināt līgumu uz nenoteiktu laiku

Tev patīk strādāt komandā un kopā paveikt lielus darbus? Tu gūsti gandarījumu no tā, ka Tavs ieguldījums ir sekmējis kopīga mērķa sasniegšanu? Tu gribētu uzzināt, ko domā Latvijas iedzīvotāji? Tad tieši Tu esi vajadzīgais atbalsts projektu vadītājiem – mūsu pētījumu asistents vai asistente.

Kļūsti par vienu no Kantar TNS komandas!

Kantar TNS projektu vadītāja asistents ir:

 • Komandas spēlētājs – lieliski jūtas jebkurā komandā
 • Uzticams atbalstītājs – uzticēto darbu spēs paveikt kvalitatīvi un laikā
 • Atsaucīgs – ar prieku uzņemsies gan zināmus, gan vēl apgūstamus darbus
 • Izzinošs – viņu patiesi interesē, ko domā Latvijas iedzīvotāji
 • Komunicē dažādās valodās – latviešu valoda viņam ir ļoti labā līmenī, un nepieciešamības gadījumā viņš spēj tekoši sarunāties arī krieviski un angliski
 • Pozitīvs kompanjons – ar smaidu sazinās ar kolēģiem un sadarbības partneriem

Lai projektu vadītāja asistents būtu īsts atbalsts komandai, viņam ir jābūt:

 • Ieguvušam bakalaura grādu vai pēdējā kursa studentam, vēlams ar specializāciju socioloģijā, tirgvedības pētīšanā, matemātikā vai fizikā
 • Vēlams ar pieredzi tirgus izpētes, mārketinga, sociālo, mediju vai līdzvērtīgu pētījumu jomā
 • Pamatzināšanām par to, kā veidot anketu kā kvalitatīvajiem, tā arī kvantitatīvajiem pētījumiem
 • Prasmei salīdzināt anketas tulkojumu latviešu, krievu un angļu valodās, kā arī loģiski domājošam, lai šo anketu varētu izveidot kā aptaujas programmu
 • Priekšstatam par to, kas ir SPSS un kā to pielietot
 • Patikai analizēt un vizualizēt pētījumos iegūtos rezultātus, jo īpaši infografikas veidā
 • Elastīgam ikdienas darbu plānošanā
 • Uzcītīgam un atbildīgam par uzdoto darbu
 • Atvērtam jaunu zināšanu un prasmju apguvei

Ko mēs piedāvājam projektu vadītāja asistentam:

 • Profesionālus kolēģus, kas palīdzēs apgūt specifiskās zināšanas par Kantar TNS pakalpojumiem
 • Iespēju mācīties, pilnveidoties un iegūt vērtīgu pieredzi kā profesionālim un arī kā personībai
 • Draudzīgu un atbalstošu darba kultūru
 • Spējām un prasmēm atbilstošu atalgojumu pētījumu nozares lielākā nodokļu maksātāja uzņēmumā
 • Veselības apdrošināšanu un citus lojālā darbinieka bonusus

Ja jūti, ka iepriekš minētais atbilst Tev un Tu vēlētos kļūt par vienu no atbalsta cilvēkiem Kantar TNS kolektīvā, sūti pieteikumu uz: darbs@tns.lv ar norādi “Projektu vadītāja asistents”. Atzinīgi novērtēsim, ja CV būsi pievienojis arī radošu motivācijas vēstuli ar pamatojumu, kāpēc tieši Tevi mums aicināt savā komandā.

Ar prieku atbildēsim ikviena pretendenta jautājumiem (arī tos var sūtīt uz darbs@tns.lv), taču uz pārrunām aicināsim tikai tos kandidātus, kas atbildīs sniegtajam aprakstam, prasībām un mūsu vērtējumam par to, kādam jābūt mūsu nākamajam kolēģim.

Kontakti
Kantar TNS
t 67 096 300
tns@tns.lv
Twitter: @TNSLatvia
Facebook: @TNSLatvia

Ja neatradi sev atbilstošo amatu, tomēr jūti, ka gribētu strādāt Kantar TNS, sūti savu pieteikumu: darbs@tns.lv